Цели  
Методи  
Учредители  
Устав  
Проекти
 
 
  За Нас
 

Националната Асоциация на Домоуправителите в Република България /НАДРБ/ е създадена на 19.11.2009 година. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в организирането на форум с информация, свързана с дейностите, подпомагането, развитието и утвърждаването на инвестициите на етажната собственост.

Дейността на НАДРБ се изразява в техническо, информационно и организационно подпомагане на инициативи, свързани с развитието на управлението на етажната собственост /ЕС/, експертно участие в изработването на стратегии и програми за развитие на управлението на етажната собственост и методическо съдействие за изпълнението им. Освен това Сдружението разработва и реализира обучителни програми за запознаване на управителите на етажната собственост с действащото законодателство в тази област. 

На 23.02.2011г. Сдружение "Национална Асоциация на Домоуправителите в Република България" е вписано с идентификационен № 301525 в "Регистъра на администраторите на лични данни" като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, към Комисията за защита на лични данни.

 
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ