Проекти
 
 
  Каква е ползата от членството при нас ?
 
· Административна и правна помощ, свързана с новия закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ и всички задължения произтичащи от него.
 
· Защита правата на домоуправители и собственици пред държавните и административни органи, както и пред комуналните доставчици.
 
· Осъществяване на контакти и подбор на най-добрите оферти за качествено изпълнение на всички услуги, свързани с общите части на сградите - ремонти, почистване, поддръжка и цялостно управление.
 
· Предоставяне на достоверна информация за съществуващи или бъдещи правителствени и европейски програми за обновяване на сградите.
 
· Консултации, съвети и решения на актуалните проблеми за енергийна ефективност и паспортизация на сградите.
 
· Изготвяне на информационни бюлетини, организиране на срещи и семинари, свързани с проблемите на етажната собственост.
 
· Отстъпки при ползване на банкови кредити, сключване на застраховки, изготвяне на оценки, ползване на адвокатски и други услуги.
 
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ