Проекти
 
 
  97% от жилищата в България се обитават от собствениците им
 

97% от жилищата в България са обитавани от собствениците им. Това са отчели участниците в работна среща на тема „Перспективи на масовото българско жилище” в МРРБ, съобщиха от министерството.

Това поражда редица проблеми при стопанисването на тези сгради, поради невъзможността на собствениците да инвестират необходимите средства за това.

Невъзможността да се поддържат многоетажните апартаментни сгради у нас, поради липса както на подходяща нормативна уредба, така и на икономически възможности на собствениците, води до постоянно влошаване на състоянието и нарастване на текущите разходи.

Разгледани са били и финансови механизми за покриване на разходите за енергийно ефективна реконструкция на жилищни сгради чрез гъвкаво приложение и взаимно допълване на трите източника на финансиране – субсидии, заемни средства и собствен капитал.

Представен е бил холандския и немски опит и възможностите за прилагане и в България на договори с гарантиран резултат /ESCO/, при които разходите за енергийно ефективно обновяване се покриват от икономиите в енергопотреблението на сградата.

За успешното решаване на въпросите по поддръжката на съществуващия жилищен фонд в България е необходимо да се създадат условия за създаване на нов наемен социален фонд. Той трябва да се изгради и стопанисва от нов тип организации като тези, които действат в страните от ЕС.

Участниците в срещата са се споразумели в близките дни да подготвят общ документ в който да очертаят по-нататъшните стъпки, които ще предприемат за да се подпомогне развитието на пазара на енергийно ефективни проекти в България.

Източник:БГНЕС Снимки:

обратно в новини
 
     
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ