Проекти
 
 
  ВАЖНО
 

                На вниманието на всички членове на НАДРБ

 
Уважаеми членове на НАДРБ, по последна информация от МРРБ процедурата за кандидатстване за средства по “Оперативна програма регионално развитие” към МРРБ ще бъде открита на 15.06.2011г. и ще продължи до 14.10.2011г. По предварителна информация изнесена от министреството програмата ще бъде насочена към жилищни сгради въведени в експлоатация преди 1990г. Предвидените средства по програмата възлизат на 63 000 000 лева. Програмата предвижда да бъдат поети 100% от разходите за енергийно обследване и проектиране и 50% от разходите за строително монтажни работи и материали. От министерството препоръчаха да се кандидатства възможно най-скоро след откриване на програмата. Условията на които трябва да отговоряте са:
1/ Да имате учредено сдружение на собствениците със съгласието на 67% от собствениците.
2/ Да имате изготвен енергиен доклад (обследване за енергийна ефективност), както и технически паспорт на сградата.
3/ Да имате изготвен архитектурен проект за обновление на сградата.
 
Обследването за енергийна ефективност и издаване на съответния сертификат, както и изготвяне на технически паспорт на сградата (при липса на такъв) се извършва от лицензирани за това фирми. Поради зачестилите злоупотреби от некоректни фирми призоваваме нашите членове да се обръщат към нас за съдействие относно организиране процедурата по обследване и намиране на коректна фирма, която да ви предостави най-добрата оферта и да изготви енергиен доклад съответстващ на законовите изисквания. Също така НАДРБ може да ви съдейства с цялостната подготовка на документацията за кандидатстване по програмата.
 
 
 
 
                                                               Управителен съвет на НАДРБ

обратно в новини
 
     
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ