Проекти
 
 
  Променят Закона за местните данъци и такси - вдигат данък сгради
 

Кабинетът вдигна горната граница за определяне на данък сгради.

Горните граници за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти се увеличава от 2 на 2,5 промила, а на данъка при придобиване на имущество - от 2,6 на сто на 3 на сто.

Това предвиждат изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, които Министерският съвет одобри вчера, съобщи правителствената информационна служба.

Имотите с данъчна оценка до 1680 лв. няма да бъдат облагани.

Променя се и начинът на определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията. Досега тя беше отчетната им стойност. След влизане в сила на промяната за данъчна оценка ще се счита по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка. Това изменение ще влезе в сила от 1 януари 2011 г., тъй като до 30 юни 2010 г. отчетната стойност и данъчната оценка трябва да бъдат декларирани.

Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях ще се облагат с данък при придобиване на имущества. С данък при придобиване ще се облагат и моторните превозни средства, включени в активите на предприятие, което се прехвърля или преобразува без промяна на правната форма.

Със законопроекта се разширяват правомощията на служителите на общинската администрация.

Данъчните измами с недвижими имоти ще се прекратят с промяна в Закона за данъците върху доходите на физически лица, стана ясно на пресконференция в Министерски съвет. Финансовият министър Симеон Дянков обясни, че ще бъде въведено условие за притежание на недвижим имот за минимум три години, за да може при продажбата му да се ползва данъчно облекчение.

По отношение на приспадане на лихвите по ипотечни кредити за млади семейства, министърът каза, че се предлага отмяната му да стане от 2010 година.

Анализът на ведомството сочи, че от това облекчение млади семейства почти не са се възползвали през настоящата година, но за сметка на това в Комисията за защита от дискриминация и Европейската комисия са постъпили множество жалби. Причината е, че текстът в бюджет 2009 г. предвижда от възможността да се възползват новобрачни на възраст до 35 години.

Не се предвижда увеличение на цената на винетките и такива разговори в Министерския съвет не е имало, каза Дянков.

Бюджетите на почти всички министерства са по-малки, отколкото са били за тази година заради по-малко пари. В номинал очакванията са през 2010 г. да се съберат със 150 млн. лева повече данъци.

www.expert.bg
 


обратно в новини
 
     
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ