Проекти
 
 
  Проекти - бул. Евлоги Георгиев 49
 

Извършени дейности

- Обновление на фасада;

- Ремонт на покривна конструкция;

- Доставка и монтаж на антипаркинг съоръжения

 

Субсидирани дейности от страна на НАДРБ:   

  1. Изготвяне на проектна документация за фасадно модулно скеле.
  2. Съгласуване на проекти със Столична Община.
  3. Тротоарно право.
  4. Извозване на строителни отпадъци.
  5. Доставка и монтаж на PVC ъгли.
  6. Доставка и монтаж на капко-отвеждащ профил.
  7. Изграждане на подпрозоречни первази.
  8. Изграждане на рамка около прозорец.
  9. Боядисване на парапети.
10. Транспорт на скеле.

 

 
 
 

 гр.София, Тел. 0885621389; 0885621285, info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ