Проекти
 
 
  Проекти - ул. Стефан Караджа 7
 

Извършени дейности

- Обновление на фасада;

- Изграждане на топлоизолационна система;

- Реставрация на фризове и капители

 

Субсидирани дейности от страна на НАДРБ:    

 1. Изготвяне на проектна документация за фасадно модулно скеле.
 2. Съгласуване на проекти със Столична Община.
 3. Извозване на строителни отпадъци.
 4. Доставка и монтаж на PVC ъгли.
 5. Доставка и монтаж на капко-отвеждащ профил.
 6. Изграждане на подпрозоречни первази.
 7. Изграждане на рамка около прозорец.
 8. Транспорт на скеле.
 
 
 

 гр.София, Тел. 0885621389; 0885621285, info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ