Проекти
 
 
  Проекти - Съвместен проект на НАДРБ и Район Оборище
 

 

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА НАДРБ И РАЙОН „ОБОРИЩЕ" КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Срок - I-ви етап на проекта: три месеца.

 

Цел - повишаване броя на законово регистрираните в общината сгради, както и подобряване информираността и техническото им състояние.

 

Елементи:

- лични срещи и консултации на гражданите по проблематиката, свързана с новия Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и неговото приложение;

 

- информиране и техническа помощ при провеждане на общи събрания на етажни собствености. В това число предоставяне на образци от необходима документация за изпълнение на законовите изисквания при регистрация и дейности на Общото събрание на етажната собственост;

 

- изготвяне на анкетни карти, които ще бъдат раздадени на домоуправители и собственици на етажна собственост с цел проучване и анализиране на основните проблеми на сградите в режим на етажна собственост.

 

Обхват:

 

Активности, насочени към вече регистрираните сгради в Район „Оборище".

 

Като част от съвместния проект се предвижда представител на НАДРБ да се свърже с домоуправителя на сграда и при организиране на Общо събрание на входa да представи целите на съвместния проект. На събранието представителят на НАДРБ разяснява същността на Асоциацията и каква е нейната мисия. НАДРБ ще предлага юридически консултации и административна помощ, като по този начин ще подпомага администрацията на Район „Оборище" да подобри информираността на гражданите. Асоциацията се явява гарант за достоверността на тази информация. На събранието представителят на НАДРБ ще обясни, че Асоциацията съдейства на гражданите по отношение на развитието на управлението на етажната собственост.

 

Активности, насочени към все още нерегистрираните сгради в Район „Оборище".

 

За сградите, които не фигурират в регистъра, предстои да бъдат разлепени плакати с координати на НАДРБ и предложение представител на Асоциацията да присъства на Общо събрание на входа, където да разясни процедурите по вписване в регистъра. Така желаещите да се възползват, ще бъдат регистрирани законово. По този начин НАДРБ спомага за изпълнението на законовите наредби, свързани със ЗУЕС в съответния район.

 
 
 

 гр.София, Тел. 0885621389; 0885621285, info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ