Проекти
 
 
  Проекти - жк. "Изгрев", ул. "Самоков" № 1
 

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и абонаментно обслужване на асансьор чрез "Национална асоциация на домоуправителите в Република България" (НАДРБ) с всички съпътстващи реквизити (Оферти - 3бр.; Договор, гаранционни срокове, надзор от НАДРБ и приемопредавателен протокол) - преди и след ремонта.

 
 
 

 гр.София, Тел. 0885621389; 0885621285, info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ