Цели  
Методи  
Учредители  
Устав  
Проекти
 
 
  Основни цели на Сдружението
 

Основни цели на Сдружението са:

1. Насърчаване, обучение и подкрепа дейността на управителите на етажна собственост;

2. Популяризиране на водещия европейски и световен опит в областта на управлението на етажната собственост;

3. Подпомагане на внедряването на изпитани методи на управление на етажната собственост с цел значително подобряване на дейността на управителите и техните инвестиции;

4. Координиране на интересите и действията и активизиране инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на дейностите на домоуправителите;

5. Съдействие за развитие на управление на етажната собственост на национално, рагионално и местно равнище, насърчаване на частната инициатива, координация и регулиране на взаимоотношнията при формирането и реализацията на домоуправителските дейности;

6. Съдействие за изготвянето на  годишните бюджети за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградите, отчети,  за които отговарят управителите на етажна собственост;

7. Привличане на български и чужди инвестиции за обновяване и саниране на многофамилните жилищни сгради.

 
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ